Villa Loca

Bed and Breakfast in Maastricht


Tips in Maastricht

De agenda: www.maastrichtnet.nl

Lekker eten: www.debrandweer.com/kantine , www.cafelure.nl , www.witloof.nl , www.liewke.nl , www.barrestaurantvilleneuve.nl , www.cafezuid.nl (geweldig terras), www.bistro-croquant.nl, www. marres.org/nl/kitchen

Lekker eten, drinken en dansen: www.cafezondag.nl

Leuke films: www.lumiere.nl

Mooi om te zien: www.n-u.nl , www.ellentruijen.com

Bandjes: www.muziekgieterij.nl

Theater: www.magisch-theatertje.nl , www.theateraanhetvrijthof.nl

Natuur: wandelen op de hoge fronten, www.wandeleninmaastricht.nl