Villa Loca

Bed and Breakfast in Maastricht


Tips in Maastricht

De agenda: www.maastrichtnet.nl

Lekker eten: www.debrandweer.com/kantine, www.cafelure.nl, www.witloof.nl, www.liewke.nl, www.barrestaurantvilleneuve.nl, www.cafezuid.nl (geweldig terras), www.bistro-croquant.nl, www.marres.org/nl/kitchen

Lekker eten, drinken en dansen: www.cafezondag.nl

Leuke films: www.lumiere.nl

Mooi om te zien: www.n-u.nl, www.ellentruijen.com            

Bandjes: www.muziekgieterij.nl

Theater: www.magisch-theatertje.nl, www.theateraanhetvrijthof.nl

Natuur: wandelen op de hoge fronten, www.wandeleninmaastricht.nl